English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams“ Spausdinti

                        UAB “Projekona”  2012 lapkričio mėn.  – 2013 kovo mėn. vykdė projekto “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ mokymų programą „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą  kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams“. Seminaruose dalyvavo 525 dalyviai iš 40 Lietuvos savivaldybių, tarp kurių buvo socialiniai darbuotojai, logopedai, švietimo skyrių atstovai, neurologai, specialieji bei socialiniai pedagogai, kineziterapeutai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, vaiko gerovės komisijos nariai, ankstyvosios reabilitacijos tarnybos specialistai,  savivaldybių administracijų atstovai, pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojai, socialiniai pediatrai,  specialistai, dirbantys seniūnijose, vaikų ligų ir kiti gydytojai,  vaiko teisių apsaugos specialistai, psichologai, švietimo pagalbos tarnybų, socialinių paslaugų centro, specialiųjų ugdymo centrų darbuotojai.  Mokymų ciklas truko 6 dienas, kuriose buvo derinamas teorinis ir praktinis mokymas, individualus bei grupinis darbas.  Dalyviai labiausiai vertino seminarų metu įgytas žinias apie naujai įsteigtą tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandą, gilinosi, kas ją sudaro, kaip turi komunikuoti skirtingų institucijų atstovai, kad pagalba kuo greičiau ir efektyviau būtų suteikta vaikui. Taip pat nagrinėtos koordinatoriaus funkcijos, pagalbos vaikui plano rengimo gairės, atvejų analizės, padėjusios geriau įsisavinti žinias. Kartu dalyviai teikė ir išsakė savo pasiūlymus, poreikius Švietimo ir mokslo ministerijai, kaip, jų manymu, būti galima organizuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, palengvinti darbą.

Keletas atsiliepimų apie mokymų metu įgytas žinias:

“Išmokau, kaip efektyviau iekošti vaiko, kuriam reikalinga pagalba, kaip informuoti žmones apie teikiamą pagalbą, kaip veikia bendradarbiavimas”;  

“Sužinojau, kaip sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų specialistai gali tarpusavyje bendradarbiauti.”

“Apie vaidmenų pasiskirstymą komandoje; plačiau apie konfliktus, jų identifikavimą, sprendimo būdus.”

“Supratau, kad darbui su šeimomis labai svarbus tiek specialistų, tiek tarpinstitucinis bendradarbiavimas.”

“Sužinojau apie komplelsinės pagalbos modelę, vaikų iki 7 metų įtraukimo į ugdymo procesą galimybes.”

“Gavau daugiau naudingos informacijos apie lyderį, vizijas, kaip planuoti komandos darbą, apie koordinatoriaus naudą, planus.”

“Visa informacija naudinga: lyderiavimas, konfliktai, kūno kalba.”

“Supratau, kaip turėtų veikti savivaldybėje ši mums pristatyta sistema. Reikia keisti pirmiausia savo mąstymą ir netingėti pažvelgti kitaip.”

 

Mokymuose dalyvavę skirtingų institucijų atstovai džiaugėsi galėję susipažinti su kolegomis iš kitų rajonų, pasidalinti savo patirtimi, užmegzti kontaktus, jog nuolat galėtų stiprinti bendardarbiavimą ir tarp skirtinguose rajonuose  dirbančių specialistų.  Seminarų dalyviai dalinosi, jog po mokymų atsirado daugiau idėjų, motyvacijos ir įkvėpimo bei jėgų dirbti su socialinės rizikos šeimomis.

Įgavę žinių apie institucinę ir neinstitucinę pagalbą vaikui ir šeimai, skirtingų institucijų bendradarbiavimą, individualios pagalbos planavimą ir teikimą refleksijų metu dalyviai gilino savo psichologijos žinias. Dalyviai atsiliepimuose rašė, jog buvo svarbu sužinoti ne tik apie naujausius teisės aktus, tačiau ir  apie efektyvų bendradarbavimą, neverbalinę kalbą, lyderystę, pagilinti žinias apie konfliktų sprendimus, žmonių jausmus, suvokimą. Mokymų ciklo metu teigė kasdien pritaikantys įgytas žinias darbe, į naujus seminarus atvažiuodavo jau su išsikeltais klausimais, kuriuos aptardavo su lektoriais ir kolegomis.

Kiekvieno seminaro metu dalyviai pildė vertinimo anketas, kuriose taip pat vertino ir savo žinių lygį prieš mokymus ir po jų. Susumavus rezultatus paaiškėjo, jog vidutiniškai dalyviai vertina, jog įgavo 25 % daugiau žinių. Apibendrinant visą seminarų ciklą viena dalyvių teigė:  “gera atmosfera, naudinga informacija, galima puikiai išlaikyti dėmesį visų mokymų metu”. Kita pridūrė: “ačiū, kad mus raginate imti iniciatyvą į savo rankas ir spręsti bei iškelti aktualias problemas.”  Džiaugiamės, jog seminaro metu dalyviai gavo reikalingų kasdieniame jų darbe žinių bei įgūdžių, užmegzė kontaktus su kitų institucijų darbuotojais bei prasmingai praleido laiką.

 

 

Plačiau apie projektą: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“, kurio tikslas yra didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.

Projekto veiklos – ikimokyklinio ugdymo programų teikėjų skatinimas steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes, ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovės didinimas, metodinės pagalbos teikimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo sklaida, portalo www.ikimokyklinis.lt  palaikymas ir plėtra, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir kompleksinės pagalbos kokybės gerinimas.

Projekte dalyvauja visos Lietuvos savivaldybės, kuriose remiama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo plėtra, finansuojami naujai  steigiami kompleksinės pagalbos koordinatorių etatai, organizuojami konkursai laimėti finansavimą geriausiems inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliams.

 

 


Informacija ruošiama...
© Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net